Świat bez odpadów to wyzwanie dla nas wszystkich – wywiad z Katarzyną Borucką, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Coca-Cola HBC Polska
Plastikowe opakowania to duża wygoda, ale też duża odpowiedzialność. Na stronie Świat bez odpadów dowiesz się, że opakowania mogą mieć drugie życie. Tekst został przygotowany przez Onet Kobieta we współpracy z Fundacją Coca-Cola.
– Do tej pory w Polsce jedynie 40% butelek PET trafiało do recyklingu, podczas gdy pozostałe lądują na wysypiskach śmieci lub są składnikiem materiału do spalenia – komentuje Katarzyna Borucka z firmy Coca-Cola. Co już się zmienia i co więcej możemy zrobić, by zmienić ten stan rzeczy? Czy świat bez odpadów jest możliwy?

Redakcja Onet: Czy jest możliwe, żeby świat obył się bez plastiku?


Katarzyna Borucka: Zaryzykuję tezę, że biorąc pod uwagę jego powszechne zastosowanie we wszystkich przedmiotach, które nas otaczają, począwszy od samolotów i samochodów, przez komputery, telefony i inne przedmioty codziennego użytku, a na opakowaniach konsumpcyjnych skończywszy, trudno to sobie dzisiaj wyobrazić. Plastik został wymyślony, żeby ułatwić nam życie, i przybiera wiele odmian. Na przykład zastosowanie tworzywa PET zamiast szkła do produkcji butelek ma takie zalety, że butelki z PET są lżejsze (co oznacza mniejsze zużycie surowca i energii potrzebnej do produkcji, transportu, recyklingu), PET się nie tłucze (co ma znaczenie na przykład przy imprezach masowych czy w obiektach, gdzie ważne są kwestie bezpieczeństwa) i łatwiej jest uformować je w niemal dowolny kształt (wysokie walory estetyczne opakowań). Być może w ciągu najbliższej dekady czy dwóch myśl innowacyjna przyniesie alternatywne technologie. Jedno jest pewne – możliwe jest podejmowanie wysiłków na rzecz eliminowania odpadów plastikowych. Oczywiście każdy powinien zacząć od siebie i tę świadomość ma również Coca-Cola.

 

Zdajemy sobie sprawę, że plastikowe opakowania żywności oraz napojów są częścią problemu zaśmiecenia naszego otoczenia odpadami plastikowymi. Dlatego nie od dzisiaj pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami, by problem ten zminimalizować. Coca-Cola była pierwszą na świecie firmą, która w styczniu 2018 roku ogłosiła swoją ambicję „Świat bez Odpadów” (ang. „World Without Waste”). Zakłada ona, że przez kolejnych 11 lat, do 2030 roku, Coca-Cola pomoże w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi ekwiwalentu wszystkich butelek i puszek trafiających do konsumenta. Jako firma zadeklarowaliśmy również, że do 2030 roku nasze opakowania mają składać się w 50% z surowca wtórnego – rPET, stłuczki szklanej czy przetopionego aluminium. Stawiamy również na edukację w partnerstwie z instytucjami, dlatego na przykład w tym roku stworzyliśmy nową platformę internetową GreenLab, gdzie pokazujemy, w jaki sposób każdy z nas może ograniczyć swój wpływ na środowisko. Jest to część zakrojonej na 11 lat kampanii edukacyjnej „11 kroków do Świata bez Odpadów”. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron – konsumentów, firm, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i decydentów – jesteśmy w stanie dążyć do świata bez odpadów.

 

Plastik to obecnie najbardziej demonizowane tworzywo na świecie. Czy faktycznie jest taki zły?

 

Plastik jako materiał nie jest zły, co więcej, dzięki swoim właściwościom gwarantuje nie tylko wygodę w użytkowaniu, ale przede wszystkim wysoką sterylność i – co najważniejsze – można go kilkukrotnie przetwarzać. Problem pojawia się, gdy spełni już swoją pierwotną funkcję i nie wiadomo, co z nim dalej zrobić. Jeśli potraktujemy plastik jako materiał, który może być surowcem do produkcji kolejnych użytecznych przedmiotów, wówczas mamy szansę dać mu nowe życie. Dlatego tak ważne jest to, co my, jako konsumenci, robimy z plastikowymi opakowaniami – czy przed wyrzuceniem butelki opróżniamy ją i zgniatamy, czy odkręcamy nakrętki i zdejmujemy etykiety i w końcu czy wyrzucamy butelki do żółtego pojemnika. To są małe kroki, od których zależy, czy odpad trafi do fabryki, w której zostanie przetworzony na granulat niezbędny do wyprodukowania innych przedmiotów, czy też stanie się po prostu niepotrzebny.

GettyImages

Jakie w takim razie mamy możliwości? Coca-Cola chce być firmą proekologiczną, zależy wam na przyszłości naszej planety. Co wy, jako koncern wypuszczający na rynek ogromne ilości tego surowca, możecie zrobić dla dobra świata?

 

Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą strategię biznesową. Mamy ambitne i konkretne cele, które publicznie ogłaszamy w postaci zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, a następnie konsekwentnie i długofalowo je realizujemy. Zdajemy sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności jako producent i aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach polskiego rynku do wprowadzenia gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym, współpracując z wieloma partnerami społecznymi i biznesowymi. Jak już wspomniałam, do 2030 roku w ramach ambicji Coca-Cola „Świat bez Odpadów” chcemy zbierać do recyklingu ekwiwalent 100% opakowań po produktach, które sprzedajemy konsumentom. Ale nie zaczynamy od dzisiaj. Od 2001 zmniejszyliśmy o 45% wagę naszych opakowań PET, by zmniejszyć zużycie plastiku. Od kilku lat stosujemy surowiec z recyklingu, tzw. rPET. Prawie wszystkie nasze opakowania konsumenckie, jakie wprowadzamy w Polsce na rynek, już dziś nadają się do recyklingu. Nasz ślad węglowy ograniczamy również w innych obszarach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym w latach 2013-2018 zredukowaliśmy w naszych zakładach produkcyjnych zużycie wody o ponad 20% w przeliczeniu na litr produktu i ograniczyliśmy o 30% tak samo liczoną emisję CO2. Oszczędzamy dosłownie każdą kroplę wody, gdzie się da. Zobowiązaliśmy się również, że do 2025 ograniczymy emisję CO2 o 50% oraz zmniejszymy zużycie wody w produkcji napojów o kolejne 30%. Prowadzimy wiele inicjatyw, a naszą pracę na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju odzwierciedla miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce, gdzie jesteśmy wśród liderów zarówno branży FMCG, jak i całego rynku. Wiemy, jak wiele jest do zrobienia, chcemy być częścią tej zmiany i zaangażować w nią innych.

 

Jakie działania obecnie podejmujecie lub kontynuujecie?

 

Jako system firm Coca-Cola podejmujemy nowe działania i kontynuujemy te, które z sukcesem realizowaliśmy w ubiegłym roku, na przykład program branżowy „Działaj z imPETem”, zrealizowany z największą w Polsce organizacją odzysku Rekopol, której jesteśmy akcjonariuszem i klientem. Projekt miał na celu dodatkową, ponadobowiązkową zbiórkę i recykling opakowań PET. Dzięki dobrowolnej współpracy z trzema innymi firmami napojowymi oraz dodatkowej inwestycji tylko w 2018 roku zwiększyliśmy zbiórkę i recykling naszych opakowań PET aż trzykrotnie, a do recyklingu trafia ekwiwalent 63% naszych wszystkich opakowań pokonsumenckich. W skali całego kraju dzięki akcji „Działaj z imPETem” udało się dodatkowo zebrać i poddać recyklingowi 12-14% butelek PET, dzięki czemu poziom recyklingu tego rodzaju opakowań osiągnął 50%. Czyli co druga butelka PET trafiająca w ręce konsumenta została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu! Programowi towarzyszyła też szeroko zakrojona edukacja konsumentów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Objęła ona 1000 gmin, czyli 40% terytorium Polski.


W sierpniu ubiegłego roku razem z Fundacją „Nasza Ziemia” zainaugurowaliśmy w Polsce ogólnokrajową kampanię „rePETa”. Ma ona na celu edukację i podnoszenie świadomości Polaków na temat segregacji i recyklingu opakowań PET, a także współpracę z samorządami w ramach skutecznej selektywnej zbiórki odpadów. Podjęliśmy również współpracę ze Skriware, start-upem wprowadzającym rozwiązania edukacyjne oparte na technologii druku 3D, z którym współpracujemy przy konkursach środowiskowych realizowanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Wkład do drukarek produkowany jest właśnie z odzyskiwanego z plastikowych odpadów tworzywa PET. Wciąż konsekwentnie inicjujemy działania edukacyjne, w ramach których uświadamiamy, jak ważna jest segregacja, zbiórka i recykling opakowań plastikowych, i zachęcamy do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz ochrony naszej planety. W kwietniu rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną „11 kroków do Świata bez Odpadów” i jej tegoroczną edycję pod hasłem „Wszystkie ręce na pokład!”, w ramach której konsumenci będą mogli skorzystać z nowej, wspomnianej już platformy Green Lab, pozwalającej poszerzyć swoją wiedzę na tematy środowiskowe i znaleźć garść inspiracji, w tym infografiki bogate w praktyczne porady, na przykład jak segregować odpady. Na stronie znajdą się również ciekawe wywiady oraz wideo, a także konkursy angażujące użytkowników do wprowadzenia pozytywnych zmian we własnym otoczeniu. Oprócz projektów ogólnopolskich i ponadbranżowych aktywnie angażujemy się w działania na rzecz otoczenia. Do naszego wolontariatu pracowniczego włączyło się ponad 400 pracowników systemu Coca-Cola, którzy od lat aktywnie angażują się w działania na rzecz zbiórki odpadów, na przykład #trashchallenge, sprzątanie brzegu Kanału Żerańskiego z okazji Dnia Wody czy „Sprzątnie świata”, w ramach którego oczyściliśmy z zalegających odpadów brzeg Wisły w Warszawie. Jesteśmy dumni, że nasze zaangażowanie jest doceniane przez rynek
i niezależnych ekspertów, a działania, które podejmujemy, są od lat stawiane jako wzór dobrych praktyk dla całego rynku.

 

Czy może Pani powiedzieć coś więcej o „World Without Waste”, czyli waszej inicjatywie „Świata bez Odpadów”? Co jest największą trudnością w doprowadzeniu do takiej zmiany?

 

„World Without Waste – Świat bez Odpadów” to globalna wizja, w ramach której firmy systemu Coca- Cola podejmują działania na rzecz rozwiązania problemu odpadów, które trafiają w ręce konsumentów. Mając świadomość, że wymaga to kompleksowego podejścia na różnych poziomach, firma wyznacza sobie konkretne cele, które zamierza osiągnąć. Zobowiązanie dotyczy ograniczenia wpływu na przy produkcji napojów, ustanowienia nowych standardów opakowań oraz podjęcia działań na rzecz edukacji społeczeństwa. Edukację od zmiany postaw dzieli już tylko krok, dlatego ważne jest, aby proces ten rozpoczynał się już na etapie segregacji odpadów w naszych domach. Do tej pory w Polsce jedynie 40% butelek PET trafiało do recyklingu (dzięki „działaj z imPETem” w 2018 roku było to 50%), podczas gdy pozostałe lądują na wysypiskach śmieci lub są składnikiem materiału do spalenia. Ten trend musimy odwrócić, a żeby stało się to możliwe, sprawmy, by plastik nie był śmieciem, tylko surowcem. Segregujmy go, nie wyrzucajmy w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zbierajmy nakrętki i przekazujmy na cele charytatywne.

 

Co my, jako zwykli ludzie, możemy zrobić, żeby rozwiązać problem zanieczyszczenia plastikiem?


To, co my, konsumenci, możemy zrobić od razu, to właściwa segregacja odpadów w naszych domach. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu, a także odpadów biodegradowalnych czy mieszanych to pierwszy i najważniejszy krok, który pozwoli odzyskać pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Mamy świadomość, że zmiana nawyków to długotrwały proces i na początku może pojawiać się wiele pytań, m.in.: Do którego pojemnika wyrzucić odpady? Czy opakowania powinny być umyte? Czy dany odpad można poddać recyklingowi? Jednak opanowanie kilku zasad jest znacznie prostsze, niż się wydaje. Dla wszystkich, którzy o segregacji pragną dowiedzieć się więcej, stworzyliśmy wspomnianą wcześniej platformę internetową greenlab.pl zawierającą artykuły, porady i infografiki, które mogą być ściągawką dla wszystkich domowników. Innym sposobem jest również zaangażowanie w działania na rzecz swojej okolicy. Wiemy, jak wiele odpadów wciąż zalega w lasach i na brzegach rzek, dlatego jako pracownicy Coca-Cola w Polsce organizujemy wiele inicjatyw, mniejszych i większych, takich jak: # trashchallange czy uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”, w ramach których sprzątamy tereny w swoim sąsiedztwie, na przykład brzeg Kanału Żerańskiego i Wisły
w Warszawie. Wszystko zaczyna się od małych kroków – również naszych. Jeśli będą im towarzyszyć duże rozwiązania systemowe, nad którymi pracujemy, jest nadzieja na „Świat bez Odpadów”.

 

 

11 lat do świata bez odpadów

Czy to możliwe? Coca-Cola podjęła ambitne wyzwanie: do 2030 pomoże w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi tylu butelek i puszek, ile trafia do konsumentów. Dzięki temu opakowania dostaną drugie i kolejne życie, a obieg zostanie zamknięty!

dowiedz się więcej

Partnerzy:

Dziękujemy!

Przed nami jeszcze dużo pracy,
ale wierzymy, że razem damy radę!

Możesz zrobić jeszcze więcej
działaj