Plastikowe opakowania to duża wygoda, ale też duża odpowiedzialność. Na stronie Świat bez odpadów dowiesz się, że opakowania mogą mieć drugie życie. Tekst został przygotowany przez Onet we współpracy z Fundacją Coca-Cola.
Wraz z Coca-Cola i Fundacją Nasza Ziemia sprawdziliśmy na ile my, Polacy, jesteśmy ekologiczni w naszych działaniach. Potrzebne są duże zmiany, ale każdy krok w kierunku poprawy stanu środowiska - a nawet to, że po prostu nie pogarszamy sytuacji - ma ogromne znaczenie! Wyniki ankiety dodają otuchy i wskazują kierunek dalszych działań.

Ankietę wypełniło blisko 15 tysięcy osób, niemal ten sam odsetek kobiet i mężczyzn.

50 proc. ankietowanych zadeklarowało, że mieszka w dużym mieście, 32 proc. - w małym, zaś 18 proc. ankietowanych wskazało jako miejsce zamieszkania wieś.

Okazuje się, że znacząca większość ankietowanych podejmuje w swoim życiu pewne działania, które mają na uwadze ochronę środowiska. Najczęściej stosowaną przez Polaków formą troski o środowisko jest ograniczanie zużycia wody. Aż 82 proc. ankietowanych odpowiedziało, że od dawna bierze przede wszystkim prysznice, myje naczynia w zmywarce i zakręca wodę, kiedy nie jest potrzebna.

Kolejną popularną w Polsce praktyką jest korzystanie ze swoich własnych toreb i opakowań podczas robienia zakupów. Aż 77 proc. odpowiedziało, że jedną torbę nosi zawsze przy sobie, a pozostałe bierze na większe zakupy. To niezwykle pokrzepiający wynik: jeśli przyjąć że robimy zakupy kilka razy w tygodniu, to skala zmiany jest naprawdę znacząca! To prawdopodobnie miliony plastikowych siatek w tygodniu mniej. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie się wzmacniał - w świetle doniesień na temat szkód, jakie wiążą się ze stosowaniem plastiku (np. mikroplastik w wodzie, która płynie w naszych kranach) celem jest sytuacja, w której plastikowe torby na zakupy zostaną całkowicie wyeliminowane ze sklepów. Jako konsumenci mamy na to wpływ - np. poprzez “głosowanie portfelem”. Wybierając zakupy w sklepach, które wycofały plastik lub mocno go ograniczyły, wspieramy dobre praktyki w makroskali. Noszenie własnej torby na zakupy ma jeszcze jedną korzyść - to jedna z tych praktyk, które są widoczne w przestrzeni publicznej, dajemy więc przykład innym, przypominamy im o możliwości takiego postępowania. Równocześnie 19 proc. badanych deklaruje, że korzysta z materiałowych woreczków na produkty sprzedawane luzem, zaś kolejne 21 proc. twierdzi, że od dawna planuje ich wprowadzenie do swojej codzienności. To dobry kierunek - potrzeba jedynie, by za deklaracją poszło działanie.

70 proc. ankietowanych podkreśla, że segregacja śmieci jest dla nich bardzo ważna - i że segregują śmieci regularnie. Mniej więcej po równo rozkładają się tu odpowiedzi mężczyzn i kobiet (49 proc. i 51 proc.), pewne różnice (choć nie rażące) widać natomiast w zależności od miejsca zamieszkania - najczęściej segregują śmieci mieszkańcy dużych miast, nieco rzadziej - małych, najrzadziej zaś mieszkańcy wsi. Aż 21 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź “staram się, ale nie wiem, czy robię to dobrze” - co może wskazywać na potrzebę łatwiejszego dostępu do informacji o tym, jak segregować śmieci lub na to, że dostępne informacje nie są czytelne lub z jakiegoś powodu ich odczytanie sprawia ankietowanym trudność.

Nieco gorzej, jednak wciąż nie tragicznie, przedstawia się sytuacja z korzystaniem z jednorazowych naczyń i sztućców. Nieznaczna większość ankietowanych (52 proc.) wskazała, że korzysta z nich raz na kilka miesięcy, w ostateczności.

Na pytanie “Czy masz poczucie, że w ostatnim czasie zacząłeś żyć bardziej „eko”?” najwięcej osób (39 proc.) odpowiedziało, że owszem, w pewnym stopniu, ale że chcieliby wprowadzić więcej zmian. 14 proc. odpowiedziało “zdecydowanie tak”, zaś 28 proc. - że wprowadziło znaczne zmiany, a równocześnie wciąż myśli o kolejnych. Te deklaracje są bardzo ważne - mamy niewiele czasu, by poprawić sytuację planety. Potrzebne są masowe działania i zmiany, tu i teraz!

Tymczasem w pewnych obszarach nadal większość Polaków ma nawyki, które nie sprzyjają czystości planety, wód i powietrza.

Aż 47 proc. ankietowanych nie zwraca uwagi na to, czy opakowania produktów, które kupują, są przyjazne środowisku. Zważywszy na to, jak ogromna jest skala konsumpcji, opakowania, które nie poddają się potem recyklingowi mogą stanowić gigantyczny problem dla planety. Jedynie 22 proc. badanych kupując ubrania zwraca uwagę na filozofię marki, sposób produkcji, rodzaj tkaniny, podczas gdy proces produkcji ubrań może być niezwykle zróżnicowany pod kątem ekologii i ochrony środowiska. Znaczenie mają nie tylko materiały, z których produkowane są nasze ubrania, ale również to, jak przebiega sam proces produkcji, transport, pakowanie.

42 proc. osób wyrzuca czasami jedzenie. To problem - im więcej jedzenia marnujemy, tym więcej go (niepotrzebnie) kupujemy. Tu znowu - za każdym kupionym w sklepie produktem idą opakowania, zanieczyszczenia środowiska spowodowane produkcją i transportem. Rozwiązaniem jest kupowanie produktów od lokalnych, sprawdzonych rolników, bez opakowań, eliminując zniszczenia spowodowane transportem, i kupowanie tylko takich ilości, które faktycznie chcemy zjeść.

Transport stanowi również problem w naszym codziennym życiu. Na pytanie, w jaki sposób przemieszczamy się na co dzień, najwięcej osób (37 proc.) odpowiada, że samochodem, 20 proc. wybiera komunikację miejską, 18 proc. - rowerem lub pieszo. Aż 25 proc. osób deklaruje, że być może zrezygnowaliby z samochodu, gdyby dostępne alternatywy były satysfakcjonujące (lepsza komunikacja miejska, więcej ścieżek rowerowych, itp.)

Ciekawych informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie, co pomogłoby ankietowanym bardziej dbać o środowisko. Najpopularniejsze odpowiedzi to:

Odpowiedzi te bardzo wyraźnie wskazują, że dla ankietowanych ważne jest posiadanie rzetelnej wiedzy na temat działań dobrych dla planety (dlatego warto ją pogłębiać - np. korzystając ze strony https://swiatbezodpadow.pl/). Oprócz wiedzy odpowiedzi wskazują na to, że najbardziej wspierające jest dla nas, gdy widzimy wokół siebie instytucjonalne i osobiste starania innych osób, by wspólnie zadbać o planetę. Pokazuje to, że nasze działania naprawdę mają znaczenie: jeśli prowadzisz firmę, możesz podkreślać, że w swoich działaniach wspierasz środowisko i komunikować to swoim kontrahentom i klientom. Jeśli jako osoba prywatna podzielisz się z innymi tym, co robisz dla środowiska, zauważysz i docenisz starania innych, wesprzesz ich w dążeniu do zmiany. Pozornie małe rzeczy mają znaczenie! Jeśli zaś sami szukamy wsparcia, warto rozmawiać z innymi, czytać o podejmowanych przez duże i małe firmy kampaniach i działaniach, upowszechniać wiedzę o tym, jak nasze codzienne decyzje wpływają na środowisko.

Coca Cola - ankieta

Coca Cola - ankieta


11 lat do świata bez odpadów

Czy to możliwe? Coca-Cola podjęła ambitne wyzwanie: do 2030 pomoże w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi tylu butelek i puszek, ile trafia do konsumentów. Dzięki temu opakowania dostaną drugie i kolejne życie, a obieg zostanie zamknięty!

dowiedz się więcej

Strona powstała we współpracy z:

Dziękujemy!

Przed nami jeszcze dużo pracy,
ale wierzymy, że razem damy radę!

Możesz zrobić jeszcze więcej
działaj